Witaj szkoło, czyli wyrównanie szans

Ideą programu „Witaj Szkoło” jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji współpracujących z Fundacją w wieku 7-18 lat. Wsparcie dotyczy wyposażenia młodzieży w niezbędne akcesoria szkolne oraz ubrania. Opieką objęci są uczniowie, którzy kontynuują naukę oraz – co bardzo ważne – Ci, którzy po raz pierwszy przekroczą szkolne mury. Celem akcji jest uzupełnienie w przygotowaniu wychowanków danej placówki, które pozwoli im w pełni cieszyć się z nowych przyjaźni i doświadczeń już w pierwszych dniach nauki, bez poczucia marginalizacji oraz „gorszego pochodzenia”.

Program „Witaj Szkoło” jest bezpośrednią formą pomocy i odpowiedzi na konkretną potrzebę społeczną!

Akcja „Witaj Szkoło” jest coroczną inicjatywą, której początki sięgają 2006 roku. Od tego czasu w realizację projektu, zaangażowanych było ponad 750 wolontariuszy i wiele firm, dzięki którym wsparliśmy młodzież z ponad 200 ośrodków.

Doświadczenie zebrane w czasie tych lat, pozwala nam kierować pomoc do najbardziej potrzebujących ośrodków i lepiej zarządzać akcją, tak by odpowiedzieć na rzeczywiste zindywidualizowane potrzeby dzieci i młodzieży.Dzięki tym doświadczeniom i licznym partnerom jesteśmy jednymi z liderów społecznych w wspieraniu organizacji w zakresie przygotowania ich wychowanków do całorocznej nauki.

Z zebranych środków finansowych i darów rzeczowych wspólnie z wolontariuszami oraz przedstawicielami ośrodków i organizacji pozarządowych przygotujemy ok. 300 – 600 wyprawek szkolnych (bez podręczników) dla kilkunastu ośrodków z całej Polski.

Każdy kto chciałby finansowo wesprzeć realizację projektu „Witaj Szkoło” zapraszamy do wpłat na konto:

Bank Handlowy S.A. 71 1030 1582 0000 0008 0080 0013 z dopiskiem „Witaj Szkoło”.