„Eco Wiosna” to cykliczny projekt edukacyjny o tematyce ochrony środowiska, przyrody i ekosystemu. Projekt realizowany jest od 2012r. i skierowany do dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, które w normalnych warunkach nigdy nie miałyby możliwości wzięcia udziału w tego rodzaju przedsięwzięciu.

W ramach projektu co roku do Warszawy przyjeżdżają grupy młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski (od 30 do 100 os), gdzie podczas intensywnego czasu odwiedzają Centrum Nauki Kopernik, muzea przyrodnicze w Warszawie, instytucje i organizacje zajmujące się tematyką ochrony środowiska itp.

Celem projektu „Eco Wiosna” jest pokazanie uczestnikom działania praw natury, które występują w naszym środowisku oraz tego w jaki sposób my, jako część ekosystemu możemy wpływać na ochronę środowiska. Zajęcia zostały tak dobrane, aby dzieci i młodzież mogła się jak najbardziej zaangażować w ramach edukacji poza-formalnej. Nasza Fundacja od lat współpracuje z ośrodkami opiekuńczo -wychowawczymi z całej Polski. Do programu „Eco Wiosna” wybieramy te ośrodki, które jeszcze nigdy nie miały okazji odwiedzić wymienionych placówek edukacyjnych i które są w słabej kondycji finansowej.

Każdy kto chciałby finansowo wesprzeć realizację projektu „Eco Wiosna” zapraszamy do wpłat na konto:

Bank Handlowy S.A. 71 1030 1582 0000 0008 0080 0013 z dopiskiem „ECO WIOSNA”.