Projekt edukacyjny

Cykliczne warsztaty „Zdrowe Żywienie” Fundacji „Pożywienie – Darem Serca” to projekt edukacyjny skierowany do wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych w różnych rejonach Polski. Jego celem jest propagowanie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia wśród dzieci i młodzieży.