Pomagamy placówkom opiekuńczo-wychowawczym

Podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych to specyficzna grupa dzieci, będąca w szczególnej sytuacji. Z badania „Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych” przeprowadzonego w 2012 roku przez Fundację Dzieci Niczyje wynika, że z powodu częstych przeprowadzek, zmieniania środowiska życia, a także z powodu braku bliskich osób w swoim otoczeniu dzieci mają problem z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami jak i z dorosłymi.

Ma to wpływ na przeświadczenie, że to tylko od nich zależy jak będzie wyglądało ich przyszłe życie. Dzieci zgodnie przyznają, że w dużym stopniu o ich przyszłości będzie decydowało wykształcenie. Niestety wyniki badań donoszą, że wielu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ma duże problemy z nauką. Dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych nie jest łatwo mówić o poczuciu szczęścia, ciężko jest im przywoływać dobre wspomnienia. Dobre momenty kojarzą im się z wszelkimi wyjazdami (z rówieśnikami lub najbliższymi), nie wskazują na wydarzenia wewnątrz budynku.

Nawet jeśli wychowankowie deklarują, że dobrze czują się w obecnym miejscu zamieszkania, w ich wypowiedziach przebija się tęsknota za rodzicami, domem rodzinnym.

Potrzebne są działania mające na celu udzielenie placówkom wsparcia, by w większym stopniu mogły zapewniać dzieciom realizację ich potrzeb. Projekt ma na celu wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich podopiecznych w trzech obszarach:

  1. Pomoc rzeczowa wedle aktualnego zapotrzebowania placówek
  2. Wsparcie dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi poprzez uruchomienie korepetycji, oraz różnego rodzaju zajęć edukacyjnych
  3. Zapewnienie podopiecznym placówki ciekawej oferty spotkań edukacyjno – integracyjnych

 Projekt realizowany jest w cyklu rocznym.