Projekt edukacyjny na temat szkodliwości cukru

Dzięki programowi “Słodkie Życie Bez Cukru” zwiększamy świadomość opinii publicznej na temat szkodliwości cukru oraz pokazujemy jak w prosty sposób ograniczyć cukier w naszej codziennej diecie.

Warsztaty jak zrobić pyszne słodycze bez cukru, edukacja związana ze zdrowym odżywianiem oraz pokazy, to tylko część działań, które podejmujemy w pracy z dziećmi, młodzieżą, seniorami i rodzicami. Opracowujemy proste rozwiązania na poziomie edukacji (szkoła) oraz informacji (kampania informacyjna) na tematy związane ze szkodliwością cukru.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, firmy oraz media do współpracy przy projekcie „Słodkie Życie Bez Cukru”.

Osoby mogące finansowo wesprzeć realizację projektu “Słodkie Życie Bez Cukru” zapraszamy do wpłat na konto:

Bank Handlowy S.A. 71 1030 1582 0000 0008 0080 0013 z dopiskiem „Słodkie Życie Bez Cukru”.